Dating pro full nulled Free adult maturbation cams


28-Aug-2019 07:46

Czyżby ludzie przestali interesować się zwierzętami? A to dlatego, że w międzyczasie diametralnie spadł odsetek obywateli USA mieszkających na wsi – z 23% farmerów w latach 40-tych do zaledwie 4.8% w 70-tych.Tak więc nie tyle spadła ludzka gotowość do zoofilii, co po prostu brakło okazji, by ją w sobie rozwinąć.Ale powiedzmy sobie szczerze – masturbacja też nie sprzyja prokreacji, a jednak jej powszechność nie doprowadziła ludzkości do wymarcia.

dating pro full nulled-30

Hot sexy nude webcam strip

dating pro full nulled-60

Milf free private live sex chat

Pierwotne wnioski okazały się słuszne – zoofile są wśród nas.

Nasi małpi przodkowie nie mieszkali w jednych jaskiniach z psami ani bydłem, więc takie rozszerzenie swojej seksualności na inne gatunki nie było istotnym zagrożeniem dla populacji.